Sofya Hakobyan, “Sasun: 100 yıllık direniş” adlı kitabın yazarıdır.

Sputnik Armenia ajansının “Artbox” programında Türkiye’de yaşayan Ermeniler üzerine çalışan Türkolog, gazeteci, araştırmacı Sofya Hakobyan, Ermeni-Türk devlet dışı ilişkilerini, “Batı Ermenistan” kavramını, toplumumuzda yer etmiş mitleri ve kalıp yargıları anlattı.

Hakobyan’ın dediğine göre, “Soykırımdan bu yana Hıristiyan ve İslamlaşmış Ermenilerin sayısı, ikamet ettikleri yerler, farklı göç yönleri, din ve milli kimlik bilinci ve dil açısından çok az şey yapıldı ve bu konuda yapılacak çok iş var.”

Sofya Hakobyan’ın, Sason dağlarında bugüne kadar kalan Arapça, Kürtçe ve Ermenice konuşan Ermenileri, 1915’ten bu yana gösterdikleri direnişi, umudu ve yalnızlığı, modern kimlik algılarını ve modern Sasun hikayesini anlatan “Sasun: 100 Yıllık Direniş” başlıklı kitabının yazarı olduğunu belirtmek gerekir.

“Batı Ermenistan Bir Zihniyet Devrimidir”