Batı Ermenistan’ın Maraş şehrinde yaşayan Ermeniler, diğer tüm yurttaşlar gibi muhafazakar, dindar ve inançlıydı. Kural olarak, tüm bayramlara ve şenliklere kilise ve halk ayinleri eşlik ederdi. Çok eski zamanlardan beri Ermeni halkının kendine özgü bir takvimi vardır. Araştırmacılar, Ermeni tanrılarına adanan ritüel törenler sırasında, özellikle güneş, ateş ve su ibadetiyle ilgili olan Ermeni takviminde çok eskiye uzanan katmanlar keşfettiler.

Bayramlarda kilise ve geleneksel ritüeller kadar o günlerde pişirilen yemekler de önemliydi, birçok yerde olduğu gibi Maraş’ta da hemen hemen tüm bayramların kendine özgü yemekleri vardı.

Maraş’ta kutlanan bayramlar arasında Gağand-Noel, Kutsal Doğuş Bayram gününde kutlanan küçük Paskalya, Dearnındarac, Barekendan bayramı, Dzarzardar, Paskalya, Müjde Bayramı, Hambardzum, Vardavar ve Üzüm Kutsama bayramı.

“Batı Ermenistan Tanrı-Yasalar Ülkesidir”