SEBASTİA VİLAYETİ: Sebastia vilayeti, Rumi Eyaleti, Sebastia ili. Batı Ermenistan’da, tarihi Küçük Hayk topraklarında, özellikle Gayl, İris ve Halis nehirlerinin havzasında bulunan idari birim. Yönetim merkezi Sebastia’dır.

Sebastia ilinin coğrafyası dağlıktır. Batıdan doğuya üç sıradağ uzanır: Kuzeyde Canik, Kuzey Toros ve İç Toroslar ile Halis, İris ve Gayl nehirleri bölgeden geçer. Az sayıda gölleri var. Sebastia ilinin kuzey kısmı ormanlıktır. Hemen hemen tüm iğne yapraklı ağaç türleri vardır.

İklimi çeşitlidir. Dağların yüksekliğinin 1500 metreye ulaştığı kuzey-doğuda kışlar uzun ve şiddetli geçer. Sebastia ili toprakları mineraller (bakır, kömür, mermer vs.) açısından zengindir. Çeşitli mineral kaynakları (Jermuk) vardır.

Sebastia bölgesi, eski zamanlardan beri Ermeni feodalitenin beşiği olmuştur.

“Batı Ermenistan Parlayan Bir Yıldızdır”