30 yıl önce 28 Aralık 1991 tarihinde yapılan seçimler sonucunda yeni kurulan cumhuriyetin yasama organı olan Yüksek Kurul oluşturuldu. 

6 Ocak 1992’deki ilk oturumunda, Artsakh-Dağlık Karabağ Cumhuriyeti halkının özgür iradesine dayalı olarak, halkın devredilemez kendi kaderini tayin hakkından yola çıkarak Artsakh-Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Bağımsızlık Bildirgesi’ni kabul etti. Azerbaycan, bu bağımsızlık ilanına üç savaşla karşılık verdi.

Tarihin kavşaklarında mücadele eden Ermeni halkının varlığı ve kurtuluşu, her zaman Ermenilerin birlik ve hemfikirliğine bağlı olmuştur. Hayat tarzımızla, azimle, bize düşen vatana sahip çıkmalı ve haklarımızın korunması için sürekli mücadele etmeliyiz. 

İrademiz ve hedeflerimiz sarsılmaz ve uzlaşmaya tabi değildir. Tüm Ermenileri birlik, karşılıklı anlayış ve hoşgörüye çağırıyoruz.

Artsakh Cumhuriyeti Parlamento Halkla İlişkiler Departmanı.

“Batı Ermenistan Mücadelenin Kendisi”