23 Aralık’ta Azerbaycan, Arjantin’deki Ermeni toplumu hakkında yasadışı bir istihbarat raporu derledi ve yayınladı. Rapor, Ermeni kurumlarını analiz ediyor ve Arjantin toplumunun çeşitli şahsiyetlerinin kişisel verilerini sağlıyor.

Aynı zamanda siyaset alanında, Ermenilere karşı işlenen  soykırımın tanınması için verilen mücadeleyi destekleyenlerin yanı sıra 2020’de Azerbaycan ve Türkiye’nin başlattığı Artsakh savaşı sırasında görüşlerini dile getirenleri de kınıyor.

Metin, Azerbaycan ve Türkiye hükümetlerinin resmi inkar tutumlarını tekrarlayarak, Ermenilere karşı işlenen soykırımı sistematik olarak reddediyor.

Raporda Arjantin Ermeni toplumu, “Ermenistan Cumhuriyeti’ndeki mevcut siyasi durum” hakkında “bilgisiz” olmakla, Türkiye ve Azerbaycan ile diyaloğu engellemekle suçlanıyor.

Diario ARMENİA’ya göre bu, Arjantin’de Ulusal İstihbarat Yasası’nın yabancı kuruluşların ülkede keşif misyonları hazırlamasını veya yürütmesini yasakladığı yasadışı bir rapordur.

“Türk Faşizmine Karşı Birleşik Cephe”