Takvim ve bayram göstergesi, eski çağlardan beri zamanı ölçmenin başlıca araçları olmuştur.

Kurmlar, Krallar ve Hükümdarlar, görevlendirildiği zaman, bayram göstergesinin hesaplarını tutacaklarına, istedikleri zaman takvimleri değiştirmemeye veya bozmamaya yemin ettiler.

Ermeni Kurmlar Sınıfı, eski zamanlardan kalma dört takvimi günümüze kadar korumuştur:

A. hareketli takvim

B. güneş takvimi

Գ. ay takvimi

D. yıldız takvimi

Ermeni inancı, yukarıdaki dört takvimi aynı zamanda hesaplayan dünyadaki benzersiz sistemlerden biridir. Diğer milletler, ister güneş çocukları ister  ay çocukları olsun, bu takvimlerden yalnızca birini kullanır.

Ve bugün sık sık Haykyan inancına göre bugün hangi tarih olduğunu, takvimin başlangıcının ne zaman olduğunu soruyorlar.

Haykyan inancına göre, dört Ermeni takviminin de aynı anda Büyük Kozmik Diziden, yani tüm gezegenlerin art arda dizildiği bölgeden geldiğini ilan ediyoruz ve bizim ve  hangi takvim sistemini kullanmış olsalar da, Mısır, Pers, Babil, Hint ve Asur gibi diğer tüm eski inançların takvimlerinin başlangıcı olarak kabul ediyoruz.

Haykyan inancına göre bu tarih  M.Ö.11.542 yılıdır, eğer  2020’ye eklersek Ermeni 13.562 yılına denk geliyor.

Şimdi kesinlikle bunun nasıl kanıtlandığını söyleyecekler. Çok büyük bir takvim makalesi sunmaktan kaçınarak çok kısaca sunmaya çalışacağım, bu konuyu online kurslarımızda daha ayrıntılı olarak ele almaya çalışacağım.

İlk olarak, birkaç temel kuralı belirleyelim.

Ermenilerde bir Haykyan dönemi 1.460 yıl olarak kabul edilir. Bu, hareketli takvim ile bahar ekinoksu arasındaki 6 saatlik farkdır. 1460 yıl boyunca bu 6 saatin toplamı bir tam yıl oluyor,

yani Ermeni Kutsal Hareketli Takvimi 1460 yılda bir kez döner ve yeniden başlangıç ​​noktasına ulaşır. Bu, Mısırlılar tarafından Sotis Yılı olarak adlandırıldı.

Ve bir  dizi derken 3600 yıl olarak anlaşılır, bunun yarısı Takvim hesaplamalarında 1805 yıl sayılır.

Şimdi, tamamı Ermeni dünyasından gelen iki eski ulusun takvim sistemlerine yayılan tüm eski takvimlerin çıkış noktasını bulmaya çalışalım. Hesaplarını Yıldız Takvimine göre tutan Mısırlılar, Sotis veya bizim kabul ettiğimiz Hayk’ın 1460 yıllık evrelerinin rehberliğinde, takvimlerinin hesaplanmasının başlangıcının MÖ 1322 olduğunu ifade etmektedirler. Ay takvimi ile hesaplarını tutan ve yarım dizi takviminin 1805 yıllık evreleriyle yönlendirilen Babilliler takvimlerinin başlangıcı MÖ 712 yılın olduğunu teyit ederler.

Kronolojiye göre, tüm bu takvim sistemleri aynı anda başladıkları tek bir kökene sahiptir.

Şimdi başka bir argümandan alıntı yapayım.

Hale kuyruklu yıldızı, 76 yıllık kesin frekansıyla, Dünya gezegeninin yakınından geçer ve genellikle takvim hesaplamalarında kullanılmıştır. Dünyayı en son 1986’da ziyaret etti.

Şimdi 1986’dan 76 yılı çıkarmaya çalışırsak, tam 178 evreden sonra tekrar MÖ 11542’ye ulaşacağız. (1986 + 11542 = 13528 ÷ 76 = 178)

Aynısını Hint takvimi ile hesaplamaya çalışırsak, Hint Satya Yoga’nın ilk döneminin MÖ 11501’de başladığını, kabaca söylesek, sadece 41 yıllık ihlal olduğunu görürüz.

Dolayısıyla Ermeni takvimlerinin başlangıç ​​ve çıkış noktası olarak kabul edilen Mets Şar-Büyük Dizi, MÖ 11542 yılına denk gelmektedir.

2020’yi 11542’ye ekleyerek 13562 Ermeni yılı elde ederiz.

Uzun vadede doğru hesaplamaları sürdürmek için aynı anda dört takvimlerimiz gerekir, yoksa uzun vade konusunda ihlaller olacaktır.

Kurm Harut Arakelyan

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=910059796150991&id=100014409376218

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=834801690343469&id=100014409376218

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=589080568447130&id=125990368089488

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=898781010612203&id=100014409376218

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=897974420692862&id=100014409376218

“Batı Ermenistan Tarihin Kendisidir”