Tarihi materyaller  araştırmacısı Khajak Sirekanyan, Facebook sayfasında şöyle yazdı: “Anahit Tanrıçasının tapınağı Bardzr Hayk bölgesinin Yerznka-Erzincan’ın Yegeğyats ilçesinin Yeriza köyünde bulunmaktadır.

M.Ö. 9.-6. yüzyıllarda bir tepede Urartu dönemine ait olan güçlü bir kale vardı ve daha sonra Anahit tapınma döneminde bir tapınağa dönüştü. M.Ö. 34 yılında İmparator Antonios tapınağı talan ederek,yok eder ve Anahit’in heykeli de bu arada kırılır.

Şu anda tepeye Türkçe Altın Tepe deniyor.

“Türkiye Şaka Gibi”