Bayanlar ve Baylar!

Batı Ermenistan Hükümeti 2021 yılındaki faaliyetlerini özetliyor ve 2022 yılında yapılacak çalışmaları belirtiyor. 2021 yılı tüm Ermeniler için çok zor bir yıldı. 

Bildiğiniz gibi  Batı Ermenistan hükümeti, 1917’de Stepan Şahumyan ve Alazan’ın Lenin’e başvurmaları sonucu  Rusya tarafından kabul edilen 1920’deki Ermenistan devletinin devamlılığıdır.

Ermenistan 19 Ocak 1920’de “de facto”,  11 Mayıs 1920’de ise “de jure” tanındı.

Ermenistan 19 Ocak 1920’de “de facto”,  11 Mayıs 1920’de ise “de jure” tanındı.

Ocak 1920’ye kadar Ermenistan devleti yoktu, Boğos Nubar Paşa’nın çabalarıyla kuruldu. Artsakh, Nahiçevan, Cavakhk, Kilikia bugünkü Ermenistan Cumhuriyeti ve Batı Ermenistan, Ermenistan devletinin bir parçası oldu ve olmaya devam ediyor. 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr’de Türkiye Sultanlık hükümeti ile 1914-1918 yılları arasındaki Birinci Dünya Savaşı’nın galipleri olan müttefik ülkeler Büyük Britanya, Fransa, İtalya, Japonya, Belçika, Yunanistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Çekoslovakya, Sırp-Hırvat- Slavon krallığı, Hicaz ve Ermenistan arasında Sevr Antlaşması imzalandı. Ermenistan adına, müttefik devletlerle ulusal azınlıkların hakları, diplomatik ve ticari ilişkiler konusunda ek bir anlaşma imzalandı. Uluslararası hukuk açısından, Ermenistan Cumhuriyeti, anlaşmanın bir tarafı olarak, diğer tüm imzacı devletler tarafından “de jure” tanındı. Sevr  antlaşmasına göre, Türkiye’ye İstanbul ve çevresi kaldı, boğazlar askerden arındırılmış ve uluslararası yönetime tabi tutulmuştur.

Sevr Barış Antlaşması’na değinmeden Ermenistan’a pay düşen  bölümün 88-93. Maddeleri kapsadığını belirtelim. Türkiye, Ermenistan’ı özgür ve bağımsız bir devlet olarak tanıdı. Türkiye ve Ermenistan, iki ülke arasındaki sınırın belirlenmesi ABD’nin kararına bırakmayı kabul etti. Ermenistan’ın Gürcistan ve Azerbaycan ile sınırları, bu ülkelerle doğrudan müzakereler yoluyla belirlenecekti.       

  Nisan 1920’de İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya’yı temsil eden Müttefik Kuvvetler Yüksek Komiserliği, Amerika Birleşik Devletleri’nin 28. Başkanı Woodrow Wilson’a iki talepte bulunmaya karar verdi:

1.Ermenistan’ın mandalığını üstlenmek.

2.Tahkim kararıyla Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırı belirlemek.

İkinci talep, Barış Konferansı Başkanı, Fransa Başbakanı ve Dışişleri Bakanı olan Miller tarafından 27 Nisan 1920’deki kararıyla resmen onaylandı.  İkinci talep, 89. madde şeklinde Sevr Antlaşması’na dahil edildi ve Ermenistan, Türkiye ve  yirmiye yakın ülke arasında  imzalanan antlaşma, Amerika Birleşik Devletleri Başkanına sunuldu, sonuncusu, Tahkim kararıyla belirledi.

Tahkim Kararı nihai ve yürürlüğe girmeye tabidir, süresiz ve statüsü, kararın gelecekteki kaderine bağlı olmayan bir belgedir.

Şimdi 2021’de Batı Ermenistan Hükümeti tarafından yapılan çalışmaya dönelim. Daha önce de belirtildiği gibi, Ermenistan devletinin halefi olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti, Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal Konseyi’nin (Şuşi’de) kurulmasıyla yetkilerine 2004 yılında yeniden döndü. Batı Ermenistan hükümeti bugüne kadar devlet kurumları kurmayı, atalarının toprakları, yani  kendi topraklarında yaşayan ve dünyanın dört bir yanına dağılmış evlatları hakkında geri bildirim oluşturmayı başardı. Batı Ermenistan’ın on binden fazla takipçisi olan kendi devlet televizyonu vardır. Kasım 2021’de, Türkçe konuşan yurttaşlarımıza Ermeni kültürünü tanıtan ve köklerine geri döndüren 24 saat hizmet verecek olan Batı Ermenistan Radyosu yayına girdi.

Batı Ermenistan hükümeti, 19. ve 20. yüzyıllarda Türklerin Ermenilere karşı uyguladığı soykırımdan sağ kurtulan çocuklarımızın din değiştirdiklerini, anadillerini, öz köklerini kaybettiklerini, kimliklerini gizlediklerini bilir ve onlarla irtibat kurmak için çok çabalıyor.

Sadece kripto Ermeniler, Aleviler, Zazalar değil, Kürtler ve Türkler de kendi soy kütüğünü incelemeye başladılar.

Batı Ermenistan hükümeti, dünyadaki Ermenileri birleştirmek için çok çalışıyor.

Örneğin Batı Ermenistan Ulusal Meclisi milletvekilleri tüm kıtalarda yaşayan Ermenileri temsil etmektedir. Kendi topraklarına karşı sorumluluğunun farkına varan Batı Ermenistan Hükümeti, 2021’de bir dizi hayati yasayı kabul etti:

1. Artsakh Özerkliğinin Tanınması üzerine

2. Batı Ermenistan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkiler.

3. Nahiçevan’ın özerkliğinin tanınması üzerine

2021 yılında, Fransa’nın farklı şehirlerinde bir dizi sergi düzenleyerek Ermeni kültürünün ve 44 günlük savaştan sonra Azerbaycan’ın işgal ettiği Artsakh topraklarının uluslararası tanıtımı için çok iş yaptı. Yılı memnuniyetle kapatıyoruz ve 2022’de gösterilecek faaliyetlerimizi belirleyeceğiz. Bu konuda, uluslararası siyasi etkinliklerle yöneliyoruz.

Ermenistan devleti, 19. ve 20. yüzyıllarda olduğu gibi bugün de büyük siyasetin gündeminde olmaya devam ediyor, özellikle Sevr Antlaşması ve Wilson’un Tahkim Kararının ihlalleri başta olmak üzere, Azerbaycan ile birlikte devam eden Ermeni karşıtı faaliyetlerle yüz yılı aşkın süredir hukuksuzluklarını örtbas etmeye çalışan Türkiye’nin gündeminde. 

Türkiye Cumhurbaşkanı geçtiğimiz yıl açıkça Ermeni karşıtı açıklamalar yapmaya başladı. Türkiye, Ermeni-Türk protokollerinin gündeme getirilmesinden başlayarak Artsakh savaşlarına kadar şimdi bile önkoşullar öne sürüyor:

. Batı Ermenistan’dan yazılı feragat

· Ermenistan-Türkiye sınırının tanınması

· Soykırım iddiasını reddetmek

· Artsakh’tan vazgeçmek

. Meğri koridorunun açılması.

Ortadoğu’nun kaderi ve  Dünyanın yeni siyasi haritası, şu anda Türkiye tarafından işgal edilen Ermenistan devletinin varlığına bağlı. 2022’de Batı Ermenistan Hükümeti faaliyetlerini toprakların işgalinden arındırılması, toprakların birleştirilmesi ve vatandaşlarının haklarının korunması konularına yönlendirecektir. Bu nedenle Batı Ermenistan’ın ve vatandaşlarının hakları hakkında konuşmak için her fırsatı kullanacağız. Bu açıdan 2022 yılı çok önemli bir yıl ve tüm potansiyelimizi kullanmalıyız. Batı Ermenistan’ın haklarının korunması, toprakların işgalinden kurtarılması adına, iki Artsakh savaşında şehit olan evlatlarımızın talebi budur.

Arkadaşlar, bugün Kutsal  Doğuş Bayramı ve Batı Ermenistan Hükümeti adına, Ermenistan’ı tanıyan  Rusya, Büyük Britanya, Fransa, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, İtalya, Japonya, Belçika, Yunanistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Hersek, Makedonya, Karadağ, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri gibi 

tüm ülkeler başta olmak üzere hepimizin bayramını kutlamak istiyorum.

“Şerdoğan, Tabanını İç Savaşa Hazırlıyor”