Batı Ermenistan’ın resmi bağımsızlık günü olan 19 Ocak’ın yaklaştığını sizlere hatırlatalım.

2021’in sonunda romancı Danny Donikyan bize uzun yıllar süren çalışmalarının meyvesini sundu. Yaklaşık 700 sayfadan oluşan Ermenilere karşı işlenen soykırımın küçük ansiklopedisi bir mücadele kitabıdır. 

Önsöz, Türkiye’deki ulusal azınlıklara iyi davrandığı ve Ermenilere karşı belirli soykırım vakalarını yayınladığı için düzenli olarak hapsedilen bir Türk yayıncı olan İnsan Hakları Savunucusu Ragıp Zarakolu tarafından yazılmıştır. 

Yazar, tarih açısından mükemmel bir şekilde belgelenmiş çalışmalar sayesinde Hamidiye, Jön Türkler ve “Kemalist” dönemleri ayrıntılı bir şekilde sunuyor ve kitabını içinde bulunduğumuz çağ ile tamamlıyor.

“TC’nin Soykırımcı Yapısı Yargılanmalıdır”