1920’de Fransa, Müttefikler Yüksek Konseyi’nin yalnızca bir üyesi değil, aynı zamanda ona başkanlık eden bir ülkeydi.

Nisan 1920’de San Remo Konferansı çerçevesinde, Fransa, 22-26 Mart 1920’de Şuşi bölgesinde Ermenilerin katledilmesinin ardından, Artsakh’ın (Karabağ) 1920 Ermenistan Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçası haline geldiği tarihi, hukuki-siyasi gerçeğini zaten kabul etmişti. 

Fransa, Sevr’de Uluslararası Barış Antlaşması’nı imzaladı ve onayları da aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı aslında sadece Bayan Valerie Pekres’i değil, Azerbaycan’ın işgal ettiği Artsakh’a (Karabağ) giden tüm Fransız veya diğer seçilmiş yetkilileri tehdit etmektedir.

Fransa’nın Sevr Antlaşması’nı onaylamak için sadece Artsakh Ermenilerini değil aynı zamanda son Artsakh savaşında zor durumda bulunan Ermeni ailelerine yardım programları planlayan Fransız seçilmiş yetkilileri koruması için de bir neden bulmasının tam zamanıdır. 

14 Ocak 2022

 Armenak Abrahamyan 

Batı Ermenistan Devlet Başkanı

“Batı Ermenistan Yaşıyor”