ARKNİ, Arğni. Batı Ermenistan’ın Tsopk eyaletinin Bağnadun  ilçesinde Bağin nehrinin sol kıyısında yükselen ulaşılması zor bir dağın tepesinde bulunan bir kale şehri. 

1051 yılında Abel’in oğlu Prens Harpik, kardeşleri Leon, David ve Konstantin ile birlikte, Arkni Kalesi’nde Bizans ordusuna başarıyla direndi.

1062 yılında  Arkni, Selçuklu Türkleri tarafından ele geçirildi ve önemli ölçüde yok edildi.

1555 yılında Osmanlı Türkiye’sine geçmiş, daha sonra Dikranagert vilayetine dahil edilmiştir.

20. yüzyılın başında yaklaşık 3 bin nüfusa sahipti. Tarım, hayvancılık, el sanatları ve ticaretle uğraşıyorlardı. Surp Sarkis adında bir kilisesi vardı. Arkni’nin yukarısında, erişilemeyen bir kayanın üzerinde, 1433’te inşa edilmiş olan kemerli, kubbeli Surp Astvatsatsin manastırı korunmuştur.

Arkni Ermenilerinin çoğu 1915’te Ermenilere karşı soykırım olan ARMENOSİD sırasında katledildi. Hayatta kalanlar ise farklı ülkelere göç etti.

“Batı Ermenistan Direniştedir”