Boğos Nubar Paşa 26 Şubat 1919’da Versailles Barış toplantısına bir muhtıra sundu ve  15 Mayıs 1919’da hükümet kurdu; bu hükümet 19 Ocak 1920’de Rus kararnamesi ile resmen tanındı. 15 Mayıs 1919’da Birleşik Ermenistan hükümetinin kurulmasından sonra Boğos Nubar Paşa’nın çabaları:

Bildiğimiz gibi, bugünkü Batı Ermenistan hükümeti 1920 yılında tanınan, 11 Ocak 1918’de Rusya’dan bağımsız hale gelen, ardından Ermenistan Cumhuriyeti’nden sonra  Ermenistan devletinin devamı niteliğindedir. Batı Ermenistan, 19 Ocak 1920’de aşağıdaki koşullar altında fiilen “de yüre” olarak tanındı: Bu hükümet oluşumuna dayanarak, 27 Ocak 1920’de Barış etkinliği Genel Sekreterliği, Ermeni Ulusal Delegasyonu Başkanı’na 19 Ocak 1920 tarihli toplantısında, Yüksek Kurulun aşağıdaki iki kararı aldığı tavsiyesinde bulundu.

1 ․ Ermeni devletinin hükümetinin fiili bir hükümet olması gerektiği.

2 ․ Bu tanıma, bu devletin olası sınırları sorununu önceden belirlemeyecektir.

 Artsakh, Nahiçevan, Cavakhk, mevcut Kafkas Ermenistan Cumhuriyeti, Kilikya ve Batı Ermenistan, Ermenistan devletinin bir parçasıydılar.

“Batı Ermenistan Savaşıyor”