Ermenistan Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ile Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 20 Ocak’ta ikili diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümünü kutladılar.

Ermeni-İngiliz devletlerarası ilişkiler 20 Ocak 1992’de kuruldu. 

Ermenistan Cumhuriyeti ve Büyük Britanya, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Ermenistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilan ettiği 1991’de  devletlerarası dostane ilişkileri yeniden kurdu. 

Birleşik Krallık 31 Aralık 1991 yılında Ermenistan Cumhuriyeti’ni tanıdı.

Eğitim ve bilim, Ermeni-İngiliz işbirliğinin tek olmayan ama önemli alanlarındandır. İngiltere bu alanda bir dizi program uygulamaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti ve İngiltere savunma alanında işbirliği yapıyor. İkili ticaret hacmi ise küçük çaptadır.

Batı Ermenistan topraklarında Ermenistan Cumhuriyeti’nin  Büyük Britanya tarafından tanınmasının 1991’de değil, Büyük Britanya’nın Sevr Antlaşması’nın imzaladığı 1920’de tanıdığını unutmayalım.

“TC’yi Ciddiye Alan Tek Bir Ülke Bile Kalmadı”