Musa Dağı, Akdeniz’e bakan kutsal Antakya kentinin (bugünkü Batı Ermenistan’daki Antakya) güneybatısında yer almaktadır. Altı Ermeni köyünden oluşuyordu: Pitias, Hacı Habibli, Yoğunoluk, Hıdır Bek, Vakıf ve  Kabusiye.

Musa Dağ  sakinlerinin büyük çoğunluğu ev sahibiydi. 11 Temmuz 1939’da yapılan bir araştırma, evler, tarlalar ve bahçeler hakkında dikkat çekici detayları ortaya çıkardı.

Çalışma muhtemelen 23 Temmuz 1939’dan önce Sancak bölgesinden toplu bir tahliye sırasında  Ermeni gayrimenkul ve taşınır mallarının yanı sıra parasal mallarının miktarını, büyüklüğünü ve değerini kaydetmek için Fransızlara görevlendirildi ve Musa Dağ halkı tarafından yapıldı. Ek açıklamaların olmaması nedeniyle, çalışmada belirtilen rakamların metodolojisi ve doğruluğu tartışmalıdır.

Bahsi geçen araştırmaya göre Pityas’ta 907 odalı 367 hane bulunmakta olup, hane başına ortalama 2.47 oda bulunmaktadır. Yirmi üç ailenin (%8) evi yoktu. Onlar, ya en yoksul sınıftan olanlardı yada  boş ve terk edilmiş evlerde (genellikle Amerika Birleşik Devletleri’ne göçmenlerin sahip olduğu) ücretsiz olarak yaşıyorlardı ya da iş için orada olan yabancılardı. Ek bilgi eksikliği nedeniyle 1939’de yapılan iki  hesaplamalar arasındaki 83 daire  farkı açıklanmadı.

Makalenin tamamını aşağıdaki adresten okuyabilirsiniz:

https://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halep-vilayeti/musa-dagi-samandag/yerel-oezellikler/ev-ve-mimari.html