19.-20. yüzyıllarda Batı Ermenistan’daki Maraş’ın iklim koşulları, temiz havası, su bakımından zengin doğası, yiyeceklerin bolluğu ve saflığı, yerel halkın sağlığı üzerinde olumlu bir etki yaptı.

Ancak ilkel su dağıtımı durumu, önleyici tedbirlerin eksikliği, özellikle temizlik eksikliği, şehirde bulaşıcı hastalıkların hızla yayılmasının neden oldu. Özellikle suyla bulaşan  hastalıklar yıkıcı ve birçok cana mal oldu.

Eski zamanlarda Maraş’ta da doktor yoktu; bu rolü kısmen, çeşitli hastalıkları eski tedavi yöntemleriyle tedavi etmeyi başaran, biraz tıp bilgisi ve tecrübesi olan kişiler yapardı. Ne yazık ki, geçmiş deneyimlerden çok şey kayboldu ve unutuldu.

Ancak Maraşlı büyüklerin tanıklığına göre yakın zamana kadar bazı ailelerin el yazısıyla kaleme aldığı ve içinde pek çok eczacının yazdığı “Hekimaran” başlıklı kitaplar vardı.

https://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halep-vilayeti/maras-sancagi/yerel-oezellikler/halk-hekimligi.html

“Batı Ermenistan Değerler Bütünüdür”