Akhalkalak belediyesine bağlı Khando-Varevan, Լոմատուրցխ-Burnaşet-Ghadolar, Hokam-Քարծեփ ve Dadeş köylerinin yollarının asfaltlanması için devlet bütçesinden 4.404. 244 GEL tahsis edilmiştir. 

Ahalkalak Belediyesi Devlet İhale Dairesi, köy yollarının asfaltlanması için 3 ihale açıkladı.

Çalışmalar, iki yıl içinde tamamlanması planlandığından uzun vadeli olarak kabul edilir, ancak, belediye bir yıl içinde tamamlanabileceğini de mümkün görüyor.

Devlet bütçesinden finanse edilen projelerde işlerin maliyetinin %95’i devlet, en az %5’i yerel bütçeden karşılanıyor.

“Sansürsüz, Yasaksız Türkiye Namümkün”