Batı Ermenice dili modern Ermenicenin standartlaştırılmış iki biçiminden biridir, diğeri ise Doğu Ermenice dilidir.

Batı Ermenice esas olarak Yerevan lehçesine dayanan Doğu Ermenice’nin aksine, esas olarak Konstantinopolis’in Ermeni lehçesine dayanmaktadır.

20. yüzyılın başlarına kadar Batı Ermenistan’ın doğu bölgelerinde de Batı Ermenice’nin farklı lehçeleri konuşulurdu.

Şu anda konuşulan Batı Ermenice dilinin lehçeleri arasında Hemşin lehçesi, Suriye’nin Kesab, Lazkiye, Jisr al-ShŞughğuri, Lübnan’ın Anjar, Konstantinopolis’in  ve Vakıflı’nın lehçeleri bulunmaktadır.

Sasun ve Muş lehçeleri, Bazmaberd ve  Sasnaşen gibi birkaç modern Ermeni köyünde de konuşulmaktadır.

Ermenistan Cumhuriyeti’nin kuzey kesimindein başta Gümrü, Artik, Akhuryan, Şirak bölgesindeki yaklaşık 130 köy olmak üzere ve Gürcistan’ın Samtskhe-Cavakheti eyaletindeki (Ahalkalaki)  yüz binlerce Ermeniler Karin’in Batı Ermenice lehçesiyle konuşuyor.

Sürgündeki Ermenilerin dili ve herhangi bir devletin resmi dili olmayan bir dil olan Batı Ermenice, ev sahibi ülkelerdeki asimilasyon  ve baskı nedeniyle yok olmak üzere.

Bazı tahminlere göre, Ermenistan Cumhuriyeti ve Gürcistan dışında Batı Ermenice dilini serbest bir şekilde konuşanların sayısı bir milyondan azdır.

Batı Ermenice dili  bir Hint-Avrupa dilidir. Doğu Ermenice ve  Batı Ermenice, çoğunlukla bazı kullanıcılar tarafından karşılıklı olarak anlaşılabilir, ancak bazıları dili anlamakta bir takım zorluklarla karşılaşabilir.

Sesbilimsel farklılıklardan biri de Doğu Ermenice’deki duraklamaların Batı Ermenice dilinde sessiz olmasıdır.

“Batı Ermenistan Yaşayan Bir Değerdir”