Kilikya Ermenistanı zamanında 11.-14. yüzyıllarda Ayas önemli bir ticaret merkezi olarak kabul ediliyordu. Şehir hem karadan hem de denizden kalelerle çevriliydi. Bir zamanlar burada bir Ermeni darphanesi vardı.

Şehir limon ve portakal bahçeleri ile çevrilidir, yakınlarında ormanlar vardır. Doğu’dan Avrupa’ya transit ticarete katıldı. İtalyanlar şehre Layas adını verdiler. Şu anda sadece kalıntıları korunmuş olan muazzam bir kalesi vardı.

“Batı Ermenistan Tarihin Kendisidir”