Ermenistan Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti, 24 Ocak 1992 tarihinde ikili diplomatik ilişkiler kurdu.  O gün taraflar diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin ortak bir bildiri kabul ettiler.

Ermenistan Cumhuriyeti ve Avusturya hem ikili hem de BM, AGİT ve diğer uluslararası kuruluşlarda işbirliği yapmaktadır.

30 yıl boyunca, Ermenistan Cumhuriyeti ve Avusturya hükümetleri işbirliği, karşılıklı yardım ve ortaklık üzerine 12 anlaşmanın yanı sıra 6 muhtıra imzaladı.

Ermeniler, Avusturya İmparatorluğu topraklarına henüz 17. yüzyılda yerleştiler. Ermeni toplumu, 1915’te Ermenilere karşı gerçekleştirilen  soykırımdan sonra bütünlendi. 

Avusturya,  22 Nisan 2015’te Ermenilere yönelik soykırım olan ARMENOSİD’i tanıdı.

“TC Sanki Bir Kabus”