Hızır ayı Alevilerde kutsal kabul edilir. Bu ayda oruçlar tutulur, cemler bağlanır, kurbanlar tığlanır. Ayrıca zorlu kış günlerinin geride kalması anlamına da gelen bu ayda lokmalar dağıtılır, ziyaretler ve türbeler ziyaret edilerek iyi dileklerde bulunulur. Hızır Aleviler için bir kurtarıcıyı temsil eder.

Hızır orucu tarihleri Batı Ermenistan’ın çeşitli bölgelerinde değişiklikler gösterse de Ocak ayının sonlarından itibaren başlayarak Şubat ayı ortalarına kadar devam eder.

Oruçlar bazı yörelerde 7 gün tutulur. Hızır orucu gece yarısından itibaren başlar ve akşam gün batımına kadar devam eder. 

“Ermeni Alevi halkına Bin Selam”