2018 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK OLAN BATI ERMENİSTAN CUMHURİYETİ PARLAMENTOSUNUN YASAL
SEÇİMLERİNE KATILABİLMEM İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE ADAYLIĞIMI DESTEKLEMENİZİ RİCA EDERİM

Aşağına yer alan ve beni desteklediğinize dair bir anket bulacağınız değişik dillerdeki elektronik posta adreslerinden birine basınız.
1. Buradaki ilk satıra benim isim ve soyadımı yazınız.
2. Daha sonar kendi kişisel verilerinizi yazın. Böylece siz de Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlığı elde edeceksiniz ki bu da size hem beni desteklemiş ve hem de parlamento seçimlerine katılma olanağı
sağlamış olacak. Sadece bir adaya destekte bulunabileceğinizi bilmelisiniz.

http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Enregistrement-fr-arm.php
http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Registration-en-ru.php
http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Kayit-arab-turc.php
http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Engrafi-grec-de.php

ÖZGEÇMİŞ:24 Ocak 1950 tarihinde Suriye’nin Halep şehrinde doğdum. Beyrut’ta büyüdüm,Ermeni eğitimimi önce Tekeyan Okulunda daha sonra Hovakimyam-Manukyan adlı
lisede aldım. Yervand Hüsisyan adlı Armenoloji Bölümünde Vahe Vaheyan yönetimi altında iki yıl eğitim aldım. Askerliğimi Suriye ordusunda gerçekleştirdim. Daha sonra muhasebeci ve
inşaatçı olarak çalıştım. Lübnan iç savaşının yedinci yılında Sovyet Ermenistan’a yerleştim.
Bağımsızlıktan bu yana Armenoloji ve Dilbilimi üzerine çalışmaktayım. Ermenistan Ulusal Akademisinin Tarih Enstitüsü kürsüsünde hocalık görevinde bulundum, pekçok Ermeni
televizyonlarında röportajlar gerçekleştirdim. Surp Mesrop Maştots’un “Hacakhabadum Cark” eserini klasik Ermeniceden günümüz Ermenicesine çevirdim. Ayrıca “Dilbilimi mi? Felsefe
mi?” adlı kitabın yazarıyım. Batı Ermenistan Cumhuriyeti (BEC) vatandaşıyım. Ayrıca BEC-in önce Bilim ve Eğitim Bakan yardımcısı sonra ise Bakanı olma onuruna sahibim. Evli bir çocuk
ve bir torun sahibiyim.

2018 yılında gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Seçimlerinin beşinci adayı

Movses NACARYAN