BATI ERMENİSTAN Sason Bölgesi’nin sınırlarını belirleyen temel faktör dağlardır. Kuzeyde Muş, güneyde Silvan, batıda Kulp, doğuda Kozluk ile komşudur. Sason Bölgesi, Dağlar arasındaki derin vadi kenarlarındaki verimli alanlardan dolayı çok eski dönemlerden beri yerleşim yeri olarak tercih edilmektedir.

Sason Bölgesi, tarih öncesi araştırmalarında Yukarı Dicle Havzası olarak bilinen alanın kuzey kesimini oluşturur. Sason Çayı kenarında bulunan dünyanın en eski köy yerleşimi olan Hallan Çemi, bu bölgenin çok eskilerden beri yerleşim yeri olduğunun en önemli kanıtıdır.

 İlkçağlarda Hurrilerin oturdukları bu bölgelere Sümerler Subir; Assurlular ve Babilliler de Subartu ülkesi olarak adlandırılmaktaydı. Urartular öncesinde aşiretlerin konfederasyon oluşturduğu bu bölgeye Nairi denilmekteydi. Ayrıca çivi yazılı tabletlerde Assur kralı Tiglath-Pileser’in (M.Ö. 1098 – 1068) Azu dağlarında yaşayan ve Kurti veya Kur-ti-e adı verilen bir kavimle savaştığını yazmaktadır. Doğubilimci Driver, Azu dağlarının Hazzo (Kozluk) denilen Sason dağları olduğunu söyler.

Ortaçağın ikinci yarısında Sason ve çevresi daha fazla önem kazandı. Sason Bölgesi de Sasun (Sanasunk) şeklinde isimlendirildi. Kadim şehirlerden Sason’un bu dönemlerde Ermeni tarihinde daha önemli bir yere sahip olduğunu görürüz. Bu dönemlerde Sason bölgesinin on şehri vardır: Sasun merkez, Şatah, Talvorik, Huyt-Bırnaşen, Pısank, Hazzo-Kabılcoz, Motkan, Hiank (Hıyan), Kulb ve Garzan’dır.

İslam müelliflerinin verdikleri bilgilere göre, Senasine olarak adlandırılan bölgenin doğuda Bitlis, batıda Bingöl, Kuzeyde Muş ve güneyde Meyyafarikin arasında kalan geniş dağlık bölgeyi kapsadığı anlaşılmaktadır.

Sason Beyliği’nin Osmanlı Devleti’nden önce Sason Kalesi’nde tesis edildiğini görmekteyiz. Sason Kalesi, bugün Kaleyolu Köyü olarak bilenen ve halk arasında Bozika diye tabir edilen yerdir. Bu dönemlerde Hoyt, Kulp, Hazzo ve Erzen bölgelerinin bazı dönemlerde Sason Beyliği’ne bağlı olduğu görülmektedir.

Yavuz Sultan Selim’in 1515 yılındaki İran seferi ile bölge Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine girdi. 19. yüzyılın ortalarına kadar önce Diyarbekir, sonra da Kürdistan eyaletinin kurulması ile Kürdistan eyaletine bağlı bir idari yapıya sahipti. 1864 yılındaki Osmanlı Devleti yönetiminde eyaletlerin yerine vilayetlerin kurulmasına kadar geçen uzun yıllar boyunca yarı özerk bir şekilde varlığını devam ettirdi.

Osmanlı Devleti’nde vilayetlerin oluşturulması ile başta Siirt sancağında Diyabekir vilayetine; daha sonraları da Muş sancağı ile Bitlis vilayetine bağlanmıştır. Bu idari yapılanmada Sasun bölgesi, Diyarbekir, Bitlis ve kısmen de Harput vilayetleri arasında bölüşülmüş ve tarihi coğrafyası daralmıştır.

  

16. ve 18. Yüzyılları Arasındaki İdari Taksimatta Sason

Tarih Eyalet İdari Durum
1515 Diyarbakır Eyaleti Sason ve Hazzo iki ayrı liva şeklinde bulunuyor
1520 Diyarbakır Eyaleti Sason ve Hazzo iki ayrı liva şeklinde bulunuyor
1568 – 1574 Diyarbakır Eyaleti Sason ve Hazzo idari taksimatta bulunmuyor
1578 – 1588 Diyarbakır Eyaleti Sason Diyarbakır’a bağlı, Hazzo ise görünmüyor
1609 Diyarbakır Eyaleti Hazzo hükümet şeklinde, Sason ise bağlı görünmüyor
1626 – 1637 Diyarbakır Eyaleti Sason ve Hazzo idari taksimatta bulunmuyor
1653 Diyarbakır Eyaleti Sason ve Hazzo idari taksimatta bulunmuyor
1733-1739 1747-1785 1795 Diyarbakır Eyaleti 17. yüzyıllardaki idari taksimatta Sason ve Hazzo hiçbir şekilde görünmüyor
 

18.Yüzyılda İdari Taksimatta Sason

Tarih Eyalet İdari Durum
1821 Diyarbakır Hazzo hükümet şeklinde, Sason ise görünmüyor.
1823 Diyarbakır Hazzo hükümet şeklinde, Sason ise görünmüyor.
1839 Diyarbakır Sason ve Hazzo yerine Garzan kaza durumundadır.
1840 Diyarbakır Garzan ve Hıyan kaza olarak görünüyor. Sason nahiye, Hazzo da kasaba olarak Garzan’a bağlıdır.
1848 Kürdistan Sason nahiye, Hazzo da kasaba olarak Garzan kazasına bağlı durumdadır
1856 – 1857 Kürdistan Sason ve Hazzo görünmüyor. Hıyan kaza durumundadır. Garzan kazası yerine Beşiri kazasının kurulduğu görülmektedir.
 

19.Yüzyılda Vilayet Kanununa göre Sason

Tarih Vilayet Sancak Kaza Kaymakamlık Nahiye Köyler
1869 – 1870 Diyarbekir Siird Garzan Sason Sason 26
Bahems 15
Mutki 37
Gavar 25
Hazo 18
Pırneşin 34
Tarih Vilayet Sancak Kaza Nahiye Hane Köy
1871 – 1872 Diyarbekir Siird Sason Sason 1612 120
Hıyan 1242 34
1884 Bitlis Siird Hazo      
1890 Bitlis Siird Hazo     59
1892 Bitlis Muş Sason      
1896 Bitlis Muş Sason      
1898 – 1899 1900 Bitlis Muş Sason      

Cumhuriyettin ilk yıllarında Muş sancağına bağlı olan Sasun, kendisine bağlı Hazzo nahiyesiyle birlikte Siirt iline bağlı bir kaza haline getirilmiştir. 1935 yılında Sasun kazası (1415 km2), tekrar Muş vilayetine bağlı gözükmektedir. Cumhuriyet ile birlikte Sasun’a bağlanan Hazzo nahiyesi, 1938 yılında Kozluk adıyla Sasun ile birlikte ayrı iki kaza şeklinde Siirt vilayetine bağlanmıştır.

Osmanlı Devleti’nin son yıllarında ve Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki bu değişimlerin en önemli nedenlerinden biri, bölgede meydana gelen yaygın siyasal olaylardır. Bir diğer neden de, Osmanlı Devleti dönemindeki geniş alanları kapsayan vilayet sisteminin idari yapıda tam olarak oturtulamamasıdır. Bunun yanı sıra bölgede uzun yıllar bağımsız yaşayan aşiret beylerinin merkezi otoriteye karşı çıkması da sık sık vilayet ve kazaların sınırlarının değiştirilmesine yol açmıştır.

Cumhuriyet döneminde 1940 yılından sonra idari yapılanmada uzun süre bir değişiklik olmadı. Hızlı bir kentleşme sürecine giren Batman’ın kent nüfusunun artmasıyla 1990 yılında il haline getirilir. Bunun sonucunda Sason ve Kozluk ilçeleri Batman’a bağlandı.


Behcet Çiftçi
77behcet@gmail.com

Bu konuda basın ajansı «sasun.org »  bilgilendiriyor