Belgeselinin Türkçesi Bu bilim belgeselinde Eski Dünya’nın ve kadim Ermeni tarihinin en ünlü krallıklarından birisinin (İ. Ö. IX – VII yy.) tarihi, kültürü, devlet yapısı, ordusu, ekonomisi, zanaatları ve yaşamının diğer unsurları anlatılmaktadır. Filmin Türkçesi, Batı Ermenistan’da zorla Müslümanlaştırılmış ve Türkleştirilmiş Ermeniler başta olmak üzere Türkçe konuşan herkes için hazırlanmıştır…