Yüzlerini güneşe dönüp ibadet eden halklar ve bu inanca sahip bireyler,insan öldürmezler,Yaşamın kutsallığını her şeyin önünde görür.İnsana kin duymazlar,kan davası gütmezler.Kısasa kısas diye barbarca bir gelenekleri yoktur.Yaşamdan kutsallığını alır güneş .Güneştir yaşam sunan.Doğaya ve tüm insanoğluna.Yüzyıllardır yüzünü güneşe dönüp ibadet eden halkların diğer adıdır ölüm.Dini uğruna ölüme gönderen zalimlerin.

Bersom Ağa’nın oğlu Giregos.Eski Kâhta’da Müstantiktir(Hakim)Oğlu Bedros Rüştiye mektebini bitirdiğinde 1915 soykırımı başlar.

Babası,amcaları ve tüm erkekler soykırıma uğrayıp katledilirken 15 yaşında bir delikanlıdır.Kadınların tecavüze uğradığına şahitlik yapan,göç yolunda zulme uğrayan insanların acılarına tanık olan.Uçurumdan Fırat Nehri’ne atılan insanların oluşturmuş olduğu set sonucu,Fırat Nehri’nin yön değiştirip kendine yeni yatak bulup akmasına şahit olan.

İnançlı bir insandı.Her sabah yüzünü güneşe dönerek Allah’a yakarır;İbadetini yerine getirirdi,acısını içine gömüp asla unutmayan.Allah’ın mutlaka bu acıyı yaşatanlara aynı acıyı yaşatacağına inananarak.

Bedros amca”Oğul bize bunca acıyı ve zulmü yaşatanlara,Allah bir gün mutlaka aynı acılar ile karşı karşıya bırakacaktır.Bugün olmazsa yarın,yarın olmazsa diğersi gün.Ancak mutlaka.Allah bunca adaletsizliğe sesiz kalmayıp bu zulme neden olanlara mutlaka felaket getirecektir”Derdi.

Hristiyanlar da Ezedi halkı gibi yüzlerini güneşe dönerek ibadet ederler.Ritüelleri farklı olmakla beraber.Kıble güneşin doğuşuna bakar.Güneşin doğuşuna dönülerek Allah’a yakarılır,ibadet eder Hristiyanlar.

Bedros amcam bugün yaşanan bu barbarlığı göremedi.Biliyorum ki bugün yaşıyor olsaydı büyük bir nefret ile kınar zulme uğrayanlar adına Allah’a yakarıp dua ederdi.

Kürt ulusal mücadelesinin önderlerinden:1925 yılında İstiklal mahkemesinde asılan Şükrü Ağa ve Mehmet Nuri Ağa,firarda oldukları bir dönemde Boğaz köyünde Bedros amcam gizler sahip çıkar.Her zaman olduğu gibi,ihanet içinde olan bu halkın bireyleri ihbar eder.Jandarma geldiğinde onlar oradan çoktan ayrılmışlardır.Firarilerin yerini öğrenmek isteyen subay Bedros amcama akıl almaz işkenceler uygular.Satmaz dostlarını.Elleri iple bağlanan amcamız bir atın arkasından Malatya’ya kadar yol boyunca sürüklenip,yürütülerek Malatya’ ya görülür.Bu ağır işkence sonucu kulakları iyi duymazdı.Ağır işitirdi.

Bugün mezarında huzursuz yatıyordur görebiliyorsa bu yaşanan zulümü.En çok küçük kızına üzülüyordur.Onun adına kahroluyordur.Meryem.Meryem onun gözbebeği idi.Ayrı bir severdi Meryem’i.Annesi öldüğünde Meryem’in genç kızdı.Güzelliği dillere destan bir kız.Annesi olmayan öksüzdür.Arkasından babasını yitirdi.

Diasporada yaşayan kardeşleri yanlarına alır.Diasporada kendini gören bir Kürt genci evlenmek ister.Evlenirler.Çocukları doğar boy boy.

Bu Kürt genci ile evlenmesine rıza gösterilip,desteklenmiş olmasının tek kriteri vardır.Bu genç adam Güney Kürdistan’da mücadele vermiş,bu mücadelede bir çok arkadaşı toprağa düşmüştür.Kürt dilbilimci,entelektüel biridir.Güney Kürdistan’ın kurulduğunda kendisine mutlaka kültür bakanlığı verileceği inancı çok hakimdir.

Damadı yıllar boyunca büyük bir hürmet,sevgi,saygı ile karşılayıp önünde el pençe divan durduk,Bizim bu sevgi ve saygımız şahsına olmayıp uğruna mücadele etmiş olduğu halk adınaydı.Taki bu yıl.

Bağımsız Kürdistanı savunan,Kuzey Kürdistanı savunurken,tarihte bugünün köy kurucu sistemi olan Hamidiye Alaylarını övüp,bu oluşumun Kürt ulusu için muhteşem bir yapılanma olduğunu savunan,çok daha illeri giderek bu coğrafyada bir soykırım yaşanmadığını iddia edebilen biri.Bunun karşılıklı bir savaş olduğunu;Ermenilerin batı Ermenistanı kurmak adına savaşmış olduğunu,Kürtlerin de buna karşı durup savaşmış olduğunu,bunun karşılıklı bir savaş olduğunu savaşın kazanan ve kaybedeni olduğunu burada kaybedenin Ermeniler olduğunu iddia ediyor.

Sadece Adıyaman özelinden sormak istiyorum tüm sayfa dostlarıma;Sayfamda Kahtalı Adıyamanlı bir çok sayfa arkadaşım var.Bana tek bir Kürtün 1915 soykırımında veya öncesinde Ermeniler tarafından öldürülmüş bir tek Kürt gösterilsin,damadın savunmuş olduğu her şeyin doğru olduğuna inanıp kabul edeceğim.Aksi bu vb değerlerin arkasına sığınan her insanı alçak olarak kabul edeceğim.Üzüm üzüme baka baka kararır sözünün burada da nasıl yaşam bulmuş olduğuna şahit olmaktayız.Bağımsız Kürdistanı savunurken,Batı Ermenistan gerçeğini örtbas etmek adına sığınılan bu alçakça argümanı savunan Kürtlerin varlığının çokluğunu düşündüğümde özgürlüğün ne kadar uzak olduğunu görüp kahrolmaktayım.Bir önceki yazımın başlığı olan TİMSAH GÖZYAŞLARI burada nasılda ete kemiğe bürünmektedir.

Bu cennet bu cehennem bizim.Bir asırdır cehenneme taşınan odunlar yetmedi mi?Yanıyor insanlar,yanıyor bebeler,yanıyor anaların bağrı.Çığlıklar gökyüzünü deldi.Ulaşamadı yüreklerinize.Ulaşamadığından bunca zulüm.Ulaşamadığında tekerrür eden tarih.

 

 

https://erolbakircioglu.wordpress.com/2014/09/25/bu-cennet-bu-cehennem-bizim/