Soykırım Eğitim Projesi, Profesör Uğur Üngör’ün konuyla ilgli bir sunumuna ev sahipliği yaptı. Üngör’ün konuşması, yakın zamanda yayımlanan kitapları, Batı Ermenistan’ın nasıl Türkiye’nin parçasına dönüştürüldüğüne değinen Çağdaş Türkiye’nin İnşaası (The Making of Modern Turkey) ve Türkiye’nin Ermeni mallarına el koymasını anlatan Haciz ve Yıkım (Confiscation and Destruction) kitaplarını temel almaktadır.
1913 ve 1950 arası, birbiri ardına gelen Türk hükümetleri Osmanlı İmparatorluğu’nun doğu bölgelerini şiddetli bir etnik aynılaştırma politikasına maruz bıraktılar. On yıl boyunca daha önceden incelenmemiş bir dizi kayıt üzerinde yaptığı araştırmalara dayanarak Üngör Ermeni Soykırımı’nın bu daha geniş sürecin parçası olduğunu gözler önüne serecek. Üngör, Soykırım’ın ekonomik kollarıyla ilgili analizlerini sunacak ve yağmacılığın zeminde nasıl organize edildiğini anlatacak. Konuşma, bu şiddetli sürecin tarihi bölgeleri yok edip çok kültürlü şehirlerin boşaltılmasına sebep olduğuna ek olarak, modern Türk ulus-devletinin yapılanması için yol açıcı niteliğe de sahip olduğu değerlendirmesiyle sonlandırılacak. Professör Üngör Hollanda’nın Utrecht Üniversitesi’nde Tarih konusunda asistan profesörlük yapmaktadır ve Armenian Weekly (Haftalık Ermeni) gazetesine düzenli katkı koymaktadır. Kuzey Amerika ve Avrupa’da sosyoloji ve tarih okumuş ve Soykırım Çalışmaları konusunda Amsterdam Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesini elde etmiştir. Konuşmacının Doktora tezi Oxford University Press tarafından basılmış olan Çağdaş Türkiye’nin İnşası: Doğu Anadolu’da Ulus ve Devlet, 1913-1950 (The Making of Modern Turkey: Nation and State in Eastern Anatolia, 1913-1950.)
Ermeni Soykırımı ile ilgili öğretim kaynakları için: www.TeachGenocide.com