3 Temmuz 1916 yani Rumi takvimle 20 Haziran 1332 tarihinde Talat Paşa’nın Sivas Valisi Muammer Bey’e şifre ile gönderdiği emir ile Karadeniz bölgesindeki Trabzon vilayetinde yaşayan Rumların Sivas’a gönderilme kararının uygulamaya sokulmasının istendiği ortaya çıktı.

Trabzon Vilayeti’ne bağlı Samsun ve Giresun kentlerinde bulunan Rumların yaşadıkları bölgelerden sürgün kararının açıkca ortaya çıktığı belgeler, Pontos Rumlarının tehcir kararını ortaya koyuyor.

Belgede şu sözler yer alıyor:

Dah. Nez. Aş. ve Muh. Md. Um.

22 Haziran 332

Dahiliye Nazırı Talat Beyefendi tarafından Sivas Valisi Muammer Beye şifre

Casusluğa içtisarları tahakkuk edip cihet-i askeriyeden gösterilen lüzum üzerine Trabzon’dan vilayet dahiline sevklerine teşebbüs olunan Rumların mülhakata bit-tevdi müteferrik suretti iskanlarının temini

Bab-ı Ali mahremdir

Dah. Nez. Emniyet-i Um. Md.

Umumi: 49011

hususi: 45

Trabzon vilayetine tabi Görele ve Vakfıkebir kazalarıyla Şarlı nahiyesi Rumlarından bazılarının casusluğa içtisarları tahakkuk ettiğinden zükür ve inas üç-dört bir raddesinde olan bu Rumların Giresun ve Samsun tarikleriyle Sivas vilayetine sevklerine cihet-i askeriyece lüzüm gösterilmiş olduğu Trabzon vilayetinden bildirilmesi ve bunların ber-vech-i iş’ar Sivas vilayetine sevk ve iskanları muvafık görülerek Trabzon ve Sivas vilayetlerine tebligat icra kılınmış olmakla icra-yı icabı zımnında işbu müzekkere İskan-ı Muhacirin Müdiriyet-i valasına tevdi olunur

20 Haziran 332

pontos tehcir1

pontos tehciri 2

pontos tehciri 3

Sait Çetinoğlu’nun koleksiyonundan

http://devrimcikaradeniz.com/talat-pasanin-pontus-rumlarini-tehcir-emrinin-belgesi/