Kilikya Katolikosu 1. Aram Süryanilerin Soykırımı anısına Lübnan Kaslik Üniversitesi’nde düzenlenen uluslararası konferansına katılıp konuşmada bulundu. 1. Aram, 1915 yılında Osmanlı İmpratorluğu’nda Ermenilere, Süryanilere ve diğer Hıristiyan cemaatlerine karşı yapılanların tam anlayışıyla bir soykırım olduğunu vurguladı.

Kilikya katolikosu “O dönemde ‘soykırım’ kelimesi uygulamada olmadıysa bile yapılanlar yöntem ve amaç açısından bir soykırım idi. Tarih, Osmanlı İmparatorluğu Hükümeti tarafından planlandığı hazırlandığı ve uygulandığı olayların bir soykırım olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor” ifadeleri kullandı.

Hukuki ve siyasi ilkelere göre Türkiye’nin bugünkü hükümetinin Osmanlı İmparatorluğunun halefi olduğunu, demek ki 1915 yılı hükümetinin hakları ve yükümlülüklerini miras olarak aldığını savundu.

Hem Suryanilerin hem de Ermenilerin dünyada Ermeni Soykırımı’nın 100. yılını anma etkinliklerine devam ettiğini bildiren 1. Aram şöyle devam etti: “Türkiye’de binlerce Süryani, Rum,  Ermeni kilise, manastır ve  gayrimenkulünün var olduğunu unutmamalıyız. Bunların bir kısmı yıkılmış, geri kalanı devlet tarafından gasp edilmiş durumda. Bunların gerçek sahiplerine iade edilmesini talep ediyoruz.”

Ermeni halkının taleplerinin dini değil hukuki ve siyasi  niteliğinde olduğuna vurgu yapan Katolikos, Orta Doğu’da yüzyıllarca Hıristiyan ve Müslümanları barış içinde yan yana yaşadıklarını hatırlattı.

Bugünlerde Suriye’de Hıristiyan azınlıklarına karşı yapılanların da soykırım kelimesiyle niteleyen 1. Aram “Soykırımın  bir daha tekrarlanmaması için,  şu her din ve millet tarafından kınanmalı” dedi.

 

 

http://www.ermenihaber.am/tr/news/2015/07/10/1-Aram-1915-y%C4%B1l%C4%B1nda-Ermenilere-S%C3%BCryanilere-ve-di%C4%9Fer-H%C4%B1ristiyan-cemaatlerine-kar%C5%9F%C4%B1-yap%C4%B1lanlar-soyk%C4%B1r%C4%B1md%C4%B1r/61482