Batı Ermenistan’daki Kilikya Ermeni Krallığı 11. yüzyıldan 1375’e kadar  varlığını sürdürdü.  Ermeni Katolikosluğu 1151’de oraya taşınır. Katolikos Nerses Şnorhali ve Oğul  Grigor Katolikoslar zamanında Hromkla’da kitap ve resim sanatları gelişti.

Kilikya minyatür resmi kendine has gelişimsel özellikleri ile öne çıkmaktadır. 

12. yüzyılda Kilikya’da sadece İnciller değil, diğer kitaplar ve defterler de resimlerle çizildi. Bunlardan meşhur olan Grigor Narekatsi’nin “Trajedi Kitabı” ve Lvov Patrikhanesinde korunan Skevra İncilidir. Sonuncusu,  Büyük Kral II. Levon’un üzerine yemin ettiği kraliyet İncili olduğuna inanılıyor. Kilikya el yazmaları arasında, II. Hetum’un “Akşam Yemeği”, Matenadaran’da No. 9422 ile muhafaza edilen “İncil” ve “Sekiz Minyatür Ressamların İncili” başlıklı kitap, şaşırtıcı süsleme zenginliği ve yüksek estetik düzeyi ile ortaçağ Ermeni edebiyatının başyapıtları olarak kabul edilir.

“Batı Ermenistan Değerler Bütünüdür”