Efsaneye göre, Ani kentinin yıkılmasından sonra sakinlerinden bir kısmı yerleşim yeri ararken bir pınarla karşılaşmış ve yakınlarında Agn adında yeni bir şehir kurmuş. 

1300-1321 yıllarında Ani’den buraya göç eden Ermeniler kendi mahallesini kurdu ve Surp Hakob Kilisesini inşa ettiler.

Antik çağda Agn şehri, Pokr (Küçük) Hayk’ın İkinci Hayk eyaletinin bir parçasıydı. Yeni çağlarda bazen Karin, bazen Kharberd, bazen de Sebastia vilayetlerine dahil edilmiştir. 

XIV. yüzyılın başında Agn, Türkler tarafından işgal edildi.

3-4 Eylül 1896’da Türk eşkıyaları Agn kentine, Kürtler ise çevredeki Ermeni köylerine saldırdılar, Ermeni halkı katledildi, yağmalandı ve evleri ateşe verildi.

Sonraki yirmi yıl içerisinde Ermeniler şehri yeniden inşa ettiler ve Agn’daki yaşam tekrar hareketli hale geldi. Büyük Soykırım sırasında, çevredeki köyler Ermenilerden boşaltıldı, bunlardan çoğu kısa sürede göçe ve soykırıma kurban gitti. 1929 verilerine göre Agn’da sadece 41 Ermeni kalmıştır.

“Batı Ermenistan Türk Şovenlerine Karşı Mücadelede”