Batı Kudüs’teki Ermeni Patrikhanesi 160 kadar işletmenin içerdiği mülkleri var ve manastır bu işletmelerin gelirleriyle geçiniyor. 

Patrik Nurhan Manukyan’ın mülkleri işadamlarına 99 yıllığına kiralamak istediğine dair söylentiler dolaşmaktadır, ancak  cemaatin kararı olmadan patrik bu mülkleri kiralatamaz, eğer bunu yaparsa patrikhane güvenilmez bir liderin himayesinde bulunmuş olur.

Yukarıda belirtilen kârlı mülklerin kiralanması durumunda, patrikhane, işyerlerinden alınan kira yerine, alanı kiralayacak olan emlakçılardan daha az olacak şekilde yıllık bir ücret alacaktır. 

Mevcut durumda, patrik, Cemaat Yasasını ve Cemaat Toplantısı kararını ihlal etmeye devam ederse, o zaman Patrik ya istifa etmeye zorlanmalıdır.

“Unutma, Haykır, Haykırt”