Vatikan Müzesi’nde, Meryem Ana’nın çocukluğuyla ilgili Hakopos Piskoposluğu’nun Ermeni baskısından bir alıntı yer almaktadır.

Yeni İncil metinleri, Hz. İsa’nın yaşamının, öğretilerinin veya Meryem Ana’nın erken döneminin tanıklıklarıdır.

Parşömen pahalı olduğu için kullanılmış olan parşömeni yok etmediler, yıkadılar, harfleri sildiler ve üzerine yeni bir metin yazdılar. Böylece farklı ışınlar yardımıyla iki bin yıllık parşömenler bulundu.

“Batı Ermenistan Kültürün Kendisidir”