Ardahan Kalesi, Kacats Kalesi olarak da anılırdı. Yüksek ve erişilemeyen kayalık bir tepe üzerinde yer almaktadır. Antik çağlardan beri varlığı bilinmektedir. 

9. yüzyılda Bagratuniler Krallığına geçmiştir. Onlar da kaleyi restore etmiş ve daha da güçlendirmiştir.

11. yüzyılda Ardahan Kalesi Gürcü birlikleri tarafından işgal edildi. 1236’da kale Moğollar tarafından yönetildi. 1266’da kale, Gürcistan’ın Samtskhe-Saatabago hükümetine geçti. 

15. yüzyılın başında, Ardahan kalesi Osmanlı İmparatorluğu’nun Sultan Birinci Süleyman  (1402-1410) tarafından fethedildi. 1555’te  Akhaltskha Paşalığında Ardahan ilçesinin  merkezi oldu.

22 Ağustos 1828’de Rus birlikleri Ardahan kalesini ele geçirdi ve yıktı.

2 Eylül 1829’da Adrianapolis-Edirne Antlaşması ile Ardahan Kalesi Türkiye’ye verildi. 

1919 baharında Ardahan, Ermeni-İngiliz birlikleri tarafından kurtarıldı ve Ermenistan Cumhuriyeti’ne bağlandı. 

Kasım 1920’nin başlarında, Kazım Karabekir Paşa liderliğindeki gerici-barbar Türk birlikleri tarafından işgal edildi.

“Arşiv İcat Edildi Türkün Keli Göründü”