Lübnan, Suriye, Ermenistan, Danimarka ve İsviçre’de elde edilen arşivlerde, soykırımdan sonra 1920-1940’taki Suriye’de Ermenilerin yaşam biçimini gösteren fotoğraflar bulabilirler.

Bu resimleri çekenler arasında, hayatını ve işini Ermeni davasına adayan ve Ermeni cemaatlerine yardım eden Polonya uyruklu Leopold Gaşçik’in de bulunduğunu çok az kişi biliyor. Nitekim bu fotoğraflarda Ermenilere yönelik soykırım olan ARMENOSİD’in kanıtlarını buluyoruz: İşkence gördükten sonra dövmeli kızlar, Müslüman evlerinde esaretten kurtarılan kadınlar, çocuklar. 

Leopold Gaşçik, Halep kampının günlük yaşamının fotoğraflarını çekti, Halep-Şam cephe müfrezesinde tercüman olarak çalıştı.

Gaşçik, buradaki hizmeti esnasında, hayatında ilk kez Osmanlı’nın Ermenilere yönelik imha politikasını bizzat hissetti. 

Halep, Ermeni mülteciler için en büyük kamplardan biri olarak kabul ediliyor. Kent ve çevresinin toplama kamplarından kurtulan 100.000 Ermeniye ev sahipliği yaptığı söyleniyor. Osmanlı İmparatorluğu’nda Gaşçik, Rumlara, Süryanilere ve Ermeni mültecilere yardım eden Ortadoğu Yardım Teşkilatı için çalıştı.

Profesör Johannes Lepsius ile birlikte çalıştı ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından Ermenilere karşı işlenen suçların kanıtlarını topladı ve ARMENOSİD’i kanıtladı.

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”