Tarımdaki kayıplara destek sağlanması süreci, mevcut ve gelecek projeler hakkında Artsakh Tarım Bakanı Norayr Musayelyan şunları belirtti: “İlkbahar ekimini düzgün bir şekilde organize etmek için, Artsakh hükümeti, tohum maliyetinin kısmi sübvansiyonunu, karşılıksız finansal araçları ve satışı için bir ek ücret ödenmesini öngören “Artsakh Cumhuriyeti’nde Mahsulün Teşviki” adlı programı onayladı.                            9 Kasım 2020’den bu yana Artsakh’ın arazi kullanıcıları düşmanın çeşitli provokasyonlarıyla karşı karşıya. Hatta bildiğimiz gibi kendi bahçesinde traktörle çalışan bir kişiyi öldürme vakası bile vardı. Artsakh Cumhuriyeti ekilebilir topraklarının neredeyse %75’ini savaş nedeniyle kaybetti. Tüm destek programları, Artsakh tarımının gelişimini teşvik etmek için tasarlanmıştır.”                  

                                                                                                                                                                                                    “TC’de Tek Millet, Tek Devlet, Tek Domates, Tek Patlıcan”