Alman profesör Friedrich Schultz, Van’da Movses Khorenatsi tarafından anlatılan antik çivi yazılı yazıtları keşfetti. 

Onları kopyaladı ve incelemek için Paris’e gitti. Yolda kendisi ve iki subayı Kürt eşkıyaların saldırısına uğradı. Ancak Van’da kopyalanan protokolleri Paris’e güvenli bir şekilde ulaştırdı ve 1840 yılında yayınlattı.

Khorenatsi’ye göre Ermenistan M.Ö. 2492’de kuruldu.

Bu bilgi aynı zamanda New York Times’ın 2015’deki bilimsel bir makalesinde güvenilir bir kaynak olarak göründü.  New York Times, ”5. yüzyıl tarihçisi Movses Khorenatsi, anavatanının M.Ö. 2492’de kurulduğunu yazdı ve bu bir efsane gibidir. Ancak, kendisi Babil’e seyahat ettiğini ve eski kayıtları incelediğini iddia ediyor. Analizleri, bu tarihin oldukça muhtemel olduğunu gösteriyor” diye yazdı. 

Khorenatsi, Van yazıtlarının bazı Yunanca tercümelerinde gelecek nesillere aktarmak  için koruyabildiğini kaydetti.”

“Batı Ermenistan Tarihin Ta Kendisidir”