10.000 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Ermenistan, dünyanın en eski uygarlıklarından biridir ve halkı, Batı Ermenistan’da bulunan Ermeni Platosu’nun yerlisidir.

Çok sayıda arkeolojik buluntuya, eski el yazmalarına ve bilimsel araştırmalara dayanarak, “Ermeni Platosu medeniyetin beşiğidir.”

Artsakh bölgesi, Nahiçevan gibi, tarihi Ermenistan’ın bir parçasıydı. Bazı kaynaklara göre Ermeni Artsakh adı, Artsakh’ta çok sayıda sık orman olduğu için eski Ermenicede “orman” anlamına gelen “Tsakh” kelimesinden gelmektedir. Ermenice Nahiçevan kelimesi “iniş yeri, Nuh’un Gemisi’nin yakındaki Ararat Dağı’ndan inişi” anlamına gelir.

“Batı Ermenistan Medeniyetin Beşiğidir”