Artsakh Cumhuriyeti’nin mevcut hukuki ve siyasi statüsü, daha önceki yıllarda Ermenilerin tüm kesimleri arasında kurulan bir ulusal anlaşma ile kabul ettikleri Anayasa’dan etkilenerek, halkın iradesinin üç referandumla ifade edilmesiyle şekillenmiştir.

Artsakh’daki Ermenileri barışın bedelinin çok iyi farkındadır. Artsakh devleti ve tarihi vatanda özgür ve bağımsız yaşama hakkı mutlak değerlerdir ve savaş tehdidi bile bizi bunlardan alıkoyamaz.

Ermenistan Cumhuriyeti-Azerbaycan “barış” gündemiyle, Artsakh’ın Azerbaycan’a ilhak edilmesi için yapılacak herhangi bir müzakere süreci ve bundan dolayı ortaya çıkan belgenin imzalanması, sadece Artsakh devletini değil, aynı zamanda Artsakh Ermenilerinin tarihi vatanında devredilemez yaşama hakkını da baltalamaktadır. 

Ermenistan Cumhuriyeti yetkililerinin mevcut felaket konumundan vazgeçmeleri ve yalnızca bu değerlerle yönelmelerini talep ediyoruz. Hiçbir hükümetin uluslararası kabul görmüş kendi kaderini tayin hakkının çıtasını “barış” bahanesiyle Artsakh için kabul edilemez bir duruma düşürmeye hakkı yoktur.

Artsakh Ermenileri adına başvuruyoruz:

1.Tüm dünyadaki Ermenilere, bu adil mücadelede, Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh’daki kardeşleriyle birlikte kararlı ayakta durmaları için.

2.Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisindeki meslektaşlarımıza, Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Konseyi’nin 8 Temmuz 1992 tarihli kararın yönünden sapmayın. 

3.Rusya Federasyonu liderliği, çok önemli barışı koruma misyonumuz sırasında, kimsenin Artsakh halkının daha fazla güvenliğini sorgulamak için ortaya çıkan sorunları bir temel olarak kullanmasına izin vermemelidir.

4.AGİT-Minsk Grubu Eşbaşkanı ülkelerinin liderleri, diğer farklılıklara bakılmaksızın, Artsakh sorununun çözümü için tek uluslararası yetkiyi sürdürmek için çaba sarf edecekler.

Stepanakert

14․ 04․ 2022