Ermeni Apostolik Kilisesi, Hıristiyan dünyasının en büyük ve en kutsal bayramı olan Paskalya’yı Surp Zadik’i 17 Nisan’da her yerde kutladı. 

Milyonlarca inançlılar kiliseleri ziyaret ederek Hz. İsa’nın dirilişini, imanı ve sadakatleri ile yücelttiler.

Kilise yasasına göre, Paskalya’dan, Surp Zadik’ten sonraki Pazartesi, merelots-ölüleri anma günü olarak kabul edilir. 

Bugün Ermeni halkı, mezarlıkları ziyeret ederek ölen akrabaları ve yakınlarını birlikte anıyor.

“Batı Ermenistan Mücadelede”