Adana katliamı, 1909 Nisan ayı boyunca Batı Ermenistan’ın Halep ve Adana vileyetlerinin  Ermeni nüfusuna karşı gerçekleşti.

ARMENOSİD, Türk makamları tarafından organize edilmiştir. 1890’lardaki katliamlara meşru müdafaa için direnen Adana ve genel olarak Kilikya Ermenileri, bölgenin ticaret ve sanayisini ellerine alarak ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda ilerlemeyi başardılar.

Türk gerici güçleri, Ermenileri Türklerden iktidarı almak ve “Ermeni krallığını” yeniden kurmakla suçlamaya başladı.

Katliamın, ARMENOSİD’in arifesinde, yetkililer İslamcı nüfusa çok sayıda silah ve mühimmat dağıttı. 1 Nisan’da Türk çetesi şehrin sokaklarını, meydanlarını ve semtlerini basıp Ermenileri katletmeye başladı. İlk katliam onbeş gün sürdü. Adana (Kilikya) katliamında, 20.000’den fazlası Adana ilinde olmak üzere yaklaşık 30.000 kişi öldürildü. 

Ermenilerin yaşadığı onlarca kasaba ve köy yıkıldı ve ateşe verildi.

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”