Ermeni devletinin güçlendirilmesi, Ermenilere yönelik soykırım ARMENOSİD’in tanınması ve Ermenilerin adil haklarının tazmin edilmesi, Artsakh Ermenilerinin kendi kaderini tayin hakkının pekiştirilmesi ve Ermenilerin kendi kaderini tayin hakkının pekiştirilmesi, tüm Ermenilerin ulusal çıkarlarının temel teminatlarıdır. 

Ayrıca, sürgündeki diasporanın sorunlarını ve endişelerinin çözümüyle Ermenistan’ın güçlendirilmesi.

Özellikle Ermeni karşıtı politikalar izlemek için güçlerini birleştiren Türkiye ve Azerbaycan’a göre Ermenistan Cumhuriyeti devleti şu anda zayıf bir konumda. Bu nedenle güçlü bir devletin oluşumu için milli birlik, özellikle Türk-Azeri cephesinin tehlikelerini etkisiz hale getirecek bir dış politikanın benimsenmesi zorunludur.

“Batı Ermenistan Türk Faşizmine Karşı Mücadelede”