Bayazet Kalesi, Mets Hayk-Büyük Ermenistan’ın Ayrarat eyaletinin Kogovit ilçesinde Makva nehri vadisinde inşa edilmiştir. 

5. yüzyılın başlarına kadar Arşaguni kraliyetinin kale-hazinesi oldu. 

Sonra Bagratunilere geçti. 10. yüzyılda Artsrunyats Bakanlar Ailesi’ne geçti. 

13. yüzyılda Moğollar tarafından fethedildi. 1555’te Türk-Fars Amasya Antlaşması ile Bayazet Kalesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğine girdi. 

Osmanlı Padişahı I. Bayazid’in (1389-1402) onuruna, kalenin adı 15. yüzyılda Bayazet olarak değiştirildi. 28 Ağustos 1828’de Ermeni gönüllülerin yardımıyla kale Rus birlikleri tarafından ele geçirildi, ancak 2 Eylül 1829’da Edirne Antlaşması ile Türklere iade edildi.

29 Temmuz 1854’te Rus birlikleri ikinci kez Bayazet Kalesi’ni işgal etti, ancak 18 Mart 1856 tarihli Paris Antlaşması ile Türkiye’ye iade edildi. 19 Şubat 1878’de Ayastefanos’ta imzalanan Rus-Türk Barış Antlaşması’na göre Rusya’ya geçen Bayazet, aynı yılın 1 Temmuz’daki Uluslararası Berlin Kongresi kararıyla Türkiye’ye tekrardan iade edildi.

Mart 1918’de son kez Bayazet Kalesi Transkafkasya’yı işgal eden Türk birlikleri tarafından işgal edildi.

“Türkiye, Heran Herşey Olabilecek Bir Ülke”