Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı Başkan Yardımcısı Raffi Kortoşyan, Batı Ermenistan Da ve Azerbaycan’ın işgal ettiği Artsakh topraklarında kalan Ermeni kültürel değerlerinin kaderini ve bunlarla ilgili uluslararası alınan kararlardan örnekler sundu.

Kortoşyan, “Aslında Ermeni kültürel soykırımı-KULTUROSİD sürekli devam etmiş ve durmuyor, 2020’de gördüğümüz kültürel değerlerimiz bugün artık olmayabilir” diyerek faaliyetlerinin amacının yok edilen Ermeni medeniyetinin son kırıntılarını kağıt üzerinde de olsa kurtarmak olduğunu kaydetti.

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermeni halkının yok edilmesiyle birlikte onun manevi, kültürel ve maddi olmayan değerlerinin çoğunun yok edildiğini hatırlattı.

Şimdi uluslararası toplumun baskısı altında siyasetini biraz değiştiren Azerbaycan, bu yeni dönemde Ermeni anıtlarını Alban kültürü olarak sunarak kültürel soykırımı-KULTUROSİD’i yeni bir iştahla yürütüyor. 

Uluslararası gereği Azerbaycan olarak tanınan topraklardaki tüm anıtların Lahey mahkemesi tarafından Ermeni halkının mirası olarak kabul edildiğini hatırlatmakta yarar var.

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”