Batı Ermenistan’ın siyasi statüsü üzerinde VII. yüzyılın ortalarında İran ve Bizans’ın doğu vilayetlerinin Araplar tarafından işgali önemli ölçüde etkilenmiştir.

Bu dönemde Ermenistan’da kültür gelişmeye başladı, sosyo-ekonomik durumu daha da  iyileşti. Mücadelede Ermenistan yalnızca sosyo-ekonomik ve ulusal-kültürel özgünlüğünü korumayı başarmakla kalmadı, aynı zamanda Bagratuni hanedanının önderliğinde devlet-politik bağımsızlığını da yeniden kurmayı başardı.

Ermenistan’ın kraliyet tahtına kurulan Bagratuni krallığı, (885-1045) bir buçuk yüzyıldan fazla  sürdü.

O dönemin Ermeni sosyal, ekonomik ve kültürel gelişiminin yüksek seviyesi, Ani ve Ahtamar’ın mimari anıtları, Grigor Narekatsi’nin X. yüzyıl’daki “Trajedi Kitabı” şiiri, Ermeni tarihçiliğinin birçok başarısı ile kanıtlanmıştır.

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”