Daranaği, Batı Ermenistan’da, Fırat’ın orta deltasında yer alan bir eyalettir.

Pagan dininin merkezi olan Daranaği’deki tapınakları, Ermenistan’da Hıristiyanlığın devlet dini olarak ilan edilmesinden sonra kiliseye geçen büyük mülklere sahipti.

Tanrı Aramazd’ın ana tapınağı ve Ermeni Arşakuni Krallarının mezarları, Daranaği’nin Ani kalesinde bulunuyordu. 

Daranaği’nin tuz madenleri uzun zamandan beri ünlüdür. 

Daha sonra Daranaği bölgesi Kamakh olarak adlandırıldı.

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”