Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Ardak Beglaryan bir açıklamada bulundu: “Artsakh hiçbir şekilde Azerbaycan’ın parçası olamaz. Hepimiz her türlü zorluğa hazırız ama seçtiğimiz yoldan asla vazgeçmeyeceğiz. Hiç kimse bu yoldan sapmayı göze alamaz ve Ermeniler arasında farklı görüşe sahip olan her kimse, Artsakh Ermenilerinin kendi vatanlarında kendi kaderlerini tayin etme iradesine ve hakkına saygı göstermelidir.

Artsakh’ın yerli otokton halkının kendi kaderini tayin hakkı, diğer tüm uluslararası hukuk normlarından ve jeopolitik çıkarlardan önce gelir. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ilkesinin, AGİT-Minsk Grubu arabuluculuk misyonu tarafından oluşturulan ünlü Madrid İlkeleri tarafından da kabul edilen kendi kaderini tayin hakkı ile hiçbir ilgisi yoktur.

Buna, Kosova örneğinde olduğu gibi, uluslararası toplumun kayıtsız şartsız kabul etmesi gereken, soykırım politikasının sonuçları ve diğer ontolojik tehlikeler koşullarında Azerbaycan’da yaşamanın imkansızlığı ilkesi de eklenmiştir.”

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”