Batı Ermenistan televizyonu “westernarmeniatv”de, eski uygarlıklar araştırmacısı Yuri Sarkisyan, Ermeni etnosunun kökenlerini sundu ve bununla ilgili üç ana soruyu ele aldı: biz kimiz, nereden geliyoruz ve nereye gidiyoruz?

Ermeni Platosu’nun toprak büyüklüğünü vurgulayarak, neredeyse tüm efsanelerde anlatılan Ermeni Platosu topraklarından geçen 4 nehir (Ermeni mitolojisinde 4 ejderha-vişap), hakkında konuştu.

Bay Sarkisyan’ın araştırmasına göre binlerce yıl önce yaratıcı olarak algılanan bir tapınma nesnesi vardı. Araştırmaların temelini oluşturan kil tabletler ve taşlar üzerinde Tanrı’nın suretinin korunduğuna dair kanıtlar vardır.

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”