Batı Ermenistan Ulusal Meclisinin 19. olağan toplantısı 4 Mayıs’ta gerçekleşti. 

Gündem, en önemlilerinden olan Batı Ermenistan Ulusal Meclisinin Artsakh Cumhuriyeti Bildirgesi’ne yanıt bildirgesinin nihai taslağının hazırlanması ve oybirliğiyle kabul edilmesi dahil bir dizi konuyu içeriyordu. 

Bildirge, Artsakh Ulusal Meclisine gönderilecek. Ayrıca, birkaç dile çevrilecek ve bilgi için farklı ülkelerin Ulusal Meclislerine gönderilecek.

Oturumda ayrıca 28 Mayıs’ta yapılacak Parlamento olağan oturumunun güncel konuları da ele alındı. 

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”

ARTSAKH CUMHURİYETİ ULUSAL MECLİSİ BİLDİRGESİ’NE CEVAP OLARAK

BATI ERMENİSTAN CUMHURİYETİ ULUSAL MECLİSİnin BİLDİRGESİ

-07.02.2021 tarihinde kabul edilen Batı Ermenistan’da Artsakh’ın Statüsüne İlişkin Batı Ermenistan Cumhuriyeti Yasası ile

– 9 Mayıs 2016’da kabul edilen Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası göz önüne alınarak;

Artsakh Cumhuriyeti’nin mevcut hukuki ve siyasi statüsü, 1894’ten beri tüm Ermenilere karşı işlenen suçlar, 1920’den beri Batı Ermenistan’ın bağımsızlığını devletin tanıması ve ardından Batı Ermenistan’ın işgali ile şekilleniyor. Doğu Ermenistan’ın Sovyetleşmesi 1921’de Nahiçevan, Javakhk, Artsakh’ın siyasi güçler tarafından ayrılması ve yasadışı olarak mülk edinilmesiyle, daha sonra 1988’de halkın iradesinin ve direnişinin ifadesi ile üç referandum ve önceki yıllarda imzalanan Ulusal Antlaşma’nın ardından başladı. 

Artsakh Ermenileri barışın bedelini çok iyi biliyorlar. Artsakh devletinin, tarihi vatanında özgür ve bağımsız yaşama hakkı mutlak değerlerdir ve savaş tehdidi bile onları bundan alıkoyamaz.

Artsakh’ı Azerbaycan’a ilhak etmeyi amaçlayan Ermeni-Azeri “barış” gündemiyle yapılacak herhangi bir müzakere süreci ve ortaya çıkan belgelerin imzalanması, sadece Artsakh’ın özerk bir devlet statüsünü değil, aynı zamanda Artsakh Ermenilerinin tarihi vatanlarında devredilemez yaşama haklarını da baltalamaktadır.

Ermenistan Cumhuriyeti (Doğu) yetkililerinin mevcut felaket durumlarından vazgeçmelerini ve münhasıran bu değerler tarafından yönlendirilmelerini talep ediyoruz. Hiçbir hükümetin “barış” kisvesi altında uluslararası kabul görmüş kendi kaderini tayin hakkının çıtasını düşürme hakkı yoktur.

Cevap olarak;

Batı Ermenistan, Artsakh’ın yerli (otokton) Ermenilerinin haklarının ve Ermenistan’ın toprak bütünlüğünün savunucusu olmuştur ve her zaman olacaktır.

– Artsakh’ı oluşturan Ermeni devleti, soykırım ARMENOSİD’den sonra atalarının topraklarında yaşayan Batı Ermenistan’ın yerli Ermenilerinden oluşmaktadır.

– Batı Ermenistan, 2020 yılındaki 44 günlük savaşın sonucunda, Rusya Federasyonu liderliğine, Artsakh halkının gelecekteki güvenliğini sorgulamamak şartıyla ortaya çıkan sorunlara çok önemli bir barışı koruma misyonuyla müdahale ettiği için teşekkür etti. 

– Batı Ermenistan, Sevr Antlaşması’nın 92. Maddesi uyarınca diplomatik faaliyetlerini, AGİT- Minsk Grubu Eşbaşkanı ülkelerinin liderleriyle görüş ayrılıklarına rağmen, Artsakh ihtilafına ilişkin tek uluslararası çözüm yetkisi biçimini sürdürme arayışına devam ediyor.