Lahey Mahkemesi, Ermenistan Cumhuriyeti’nin açtığı davayı değerlendirdi ve bağlayıcı nitelikte olan kararında aşağıdaki geçici tedbirleri belirtti:

Azerbaycanlı yetkililer de dahil olmak üzere tüm STK’lar tarafından  Ermeni ulusal veya etnik kökenli kişilere karşı ırksal nefreti,  ayrımcılığı ve kışkırtmayı önlemek için gerekli tüm önlemleri almak․

Kiliseler, diğer ibadet yerleri, anıtlar, turistik yerler, mezarlıklar ve eserler gibi Ermeni kültürel mirasıyla ilgili vandalizm eylemlerini cezalandırmak ve önlemek için gerekli tüm önlemleri almak. 

2020 çatışması sonucu yakalanan herkesi şiddetten korumak, kanun önünde güvenliklerini ve eşitliklerini sağlamak.

Mahkeme kararı,  biri aleyhte, 14 yargıçın lehte oyuyla kabul edildi.

“ARMEOSİD’i Unutma, Unutturma”

Bir Cevap Yazın