Batı Ermenistan’ın Edesia-Urfa, eski zamanlarda Ermeni Mezopotamyası olarak da adlandırılan Yukarı Mezopotamya’da yer alan tarihi bir şehirdir.

1144 yılında Edesia, Halep Emiri Zangi tarafından ele geçirilir, yıkılır ve nüfusu yok edilir. Nerses Şnorhali’nin ünlü eseri “Edesia Ağıdı”, kentin bu feci trajedisine adanmıştır. 

Daha sonra şehir bu zamana kadar Türk egemenliğine girdi.

Antik çağda, Edesia büyük bir kültür merkeziydi. Burada bir Yüksek dini okul vardı. Ermenice Mesrop Maştots yazısı burada yaratılmıştır ve 12. yüzyıl Ermeni tarihçisi Matteos Urhayetsi de burada doğdu.

Edesia, kentin güney kesiminde yer alan bir kaleye sahipti ve surların çevresinde 10-12 km uzunluğunda derin bir hendek vardı.

1895–1915 Ermenilere karşı işlenen soykırım ARMENOSİD sırasında Edesia’da binlerce Ermeni öldürüldü ve hayatta kalanlar farklı yönlere sürüldü. Şu anda şehirde sürgünden dönen yaklaşık 1000 Ermeni yaşıyor.

“ARMEOSİD’i Unutma, Unutturma”