Saygıdeğer Yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu “westernarmeniatv” salt kendini tanıtmıyor.

Yıllar süren çalışmalarımız, yurttaşlarımızın ve soydaşlarımızın vatan arasındaki bağını korumayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu tarihsel dönemde milli taleplerimize destek vermek hepimizin görevidir.

Karşılaştığımız zorluklara karşı birlikte hareket edelim ve modern uluslararası ilişkilerde maalesef göz ardı edilen hukuki haklarımıza kavuşalım.

Mücadelemiz sonsuz, zafer ise kaçınılmazdır.

Batı Ermenistan, birlikte geçeceğimiz bu zorlu yolda aktif desteğinizi bekliyor.

Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın siz yoksanız biz bir eksiğiz.

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE  N : 60241054424